Ring med telefon

För dig som ringer från en telefon till en användare av Texttelefoni.se

  1. Ring till förmedlingstjänsten på 020-600 650. Du kommer då till en förmedlare som presenterar sig.
  2. Tala om vilket nummer du vill ringa till. Det blir tyst en liten stund medan du väntar på svar.
  3. När ni fått kontakt talar förmedlaren om det och läser upp eventuell information som skrivs. Därpå startar samtalet.
  4. Nu kan du börja tala. Tänk bara på att inte tala för fort, att tala direkt i du-form och avsluta med ”KOM”. Förmedlaren skriver exakt det du säger, ordagrant och på ett neutralt sätt.
  5. När du säger ”KOM” så lämnar du över ordet till den du ringt, som då börjar skriva. Förmedlaren läser upp det ordagrant för dig tills du får ett ”KOM” tillbaka. Då är det din tur att prata igen.
  6. Nu fortlöper samtalet så här tills ni är klara. För att avsluta samtalet säger man ”KLART SLUT”.

Du kan ringa fler samtal efter varandra utan att ringa upp Texttelefoni.se på nytt.

Ett samtal med telefon via Texttelefoni.se skiljer sig från ett vanligt telefonsamtal och det är bra att tänka på följande:

Man måste turas om att prata och skriva. Lämna över ordet genom att säga ”KOM”. Ordet ”KOM” underlättar för förmedlaren, som bara kan göra en sak i taget, antingen skriva eller läsa upp.

Tänk på att ni talar direkt till varandra, i du-form. Tala och skriv som vanligt direkt till personen du talar med.

Säg exempelvis: ”Hej Ida, vill du följa med på bio på fredag?” Säg inte: ”Fråga henne om hon vill följa med mig på bio på fredag.”

Tala tydligt och inte för snabbt. Ett tips är att du som talar väntar några sekunder mellan varje mening så förmedlaren hinner få med allt du sagt. Det du säger förmedlas ordagrant till den som du samtalar med.

PTS övriga kommunikationstjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).