Funktionen Tala direkt

Tala direkt

Vissa användare kan tala själva, detta är vanligt bland äldre som fått nedsatt hörsel. När en person kan tala själv genom sin texttelefon så finns funktionen”Tala direkt”.

Om du vill tala själv så meddelar du förmedlaren det när du presenterat dig, antingen utskrivet i text eller genom att använda tecknet ” # ”.

Det går bra att tala med förmedlaren under beställningen. Du kan alltså säga vilket nummer du vill ringa i stället för att skriva det.

På vissa texttelefoner måste man trycka på en speciell knapp för att kunna tala. Gör gärna en liten paus innan du börjar tala, eftersom det tar några sekunder att slå om till ljud istället för text.

Om du som hör ringer från en taltelefon via Texttelefoni.se till någon som ”Talar direkt”, så kan du inte börja prata förrän förmedlaren har sagt ”KOM” och slagit om till text igen. Detta hörs ibland som ett litet klickljud. Sedan skriver förmedlaren det du säger, precis som vanligt. Glöm inte att avsluta meningen med ”KOM”.

 

PTS övriga kommunikationstjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).