Behandling av personuppgifter

Post- och telestyrelsen (PTS) är personuppgiftsansvarig för Texttelefoni.se. Förmedlingstjänsten tillhandahålls av en extern leverantör, Samres AB, på uppdrag av PTS. Därmed är det personuppgiftsbiträdet Samres AB, inte PTS, som behandlar dina personuppgifter. Personuppgifterna behandlas i Sverige.

Samres AB behandlar följande personuppgifter om dig: I förmedlingstjänsten loggas uppgifter om samtal, det vill säga tidpunkt för samtalens början och slut, total samtalstid, vilken förmedlare som genomfört samtalet samt en uppgift om uppringande och mottagande användarnamn, nummer eller SIP-adress. Kontaktar du kundtjänst kan vi behöva be om dina kontaktuppgifter för att kunna återkomma till dig angående ditt kundtjänstärende. För dig som använder Texttelefoni.se via förmedlingstjänstens egna webbapp eller egna mobilapp behövs även ditt användarnamn (förnamn.efternamn), e-postadress, lösenord och ett automatiskt genererat användarnamn (utan å, ä eller ö samt med löpnummer om angivet användarnamn är upptaget).

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är för kvalitetskontroll, som redovisningsunderlag, till statistik samt som underlag för utredning om eventuella säkerhetsincidenter eller missbruk av förmedlingstjänsten skulle förekomma.

Eftersom uppdraget går ut på att utföra förmedlingstjänsten och innefattar registrering av personuppgifter i form av samtalsuppgifter som är nödvändiga för utförandet, är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen det som i lagstiftningen kallas för allmänt intresse. Personuppgifterna i form av samtalsuppgifter finns kvar i tretton (13) månader. Därefter raderas personuppgifterna automatiskt.

För att Samres AB ska kunna erbjuda Texttelefoni.se via förmedlingstjänstens egna webbapp eller egna mobilapp krävs ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Om du godkänner att Samres AB behandlar dina personuppgifter så lämnar du samtycke i samband med registreringen av ditt användarkonto. Du har rätt till att när som helst återkalla ditt samtycke. Dina personuppgifter för användarkontot finns kvar tills det att du meddelar tjänstens kundtjänst att du önskar få kontot raderat. Användarkonton som inte använts under en period av 24 månader raderas årligen automatiskt.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade eller ändra/lägga till/ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta kundtjänst.

Om du har synpunkter på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till kundtjänst, PTS eller Datainspektionen.

 

Kontaktuppgifter, Samres AB:

Texttelefoni.se: Kundtjänst

SIP-kundtjänst: kundtjanst@texttelefoni.se

Texttelefon till kundtjänst: 020-600 690
Taltelefon till kundtjänst: 020-11 84 73
E-post: kundtjanst@texttelefoni.se

Faxnummer 020-36 46 57

Postadress:
Att: Textelefoni.se

Samres AB
Gamla Kungsvägen 54

541 32 Skövde

 

Kontaktuppgifter PTS:

Adress: Box 5398, 102 49 Stockholm

E-post: pts@pts.se

Växel: 08-678 55 00

Kontaktuppgifter PTS Dataskyddsombud:

Dataskyddsombudet@pts.se

PTS inkluderande telefonitjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).