Historia

1980 – Förmedlingstjänsten testas på Televerket

Förmedlingstjänsten startade som ett projekt i Stockholm år 1980. En liten, speciellt utvald brukargrupp fick i uppgift att testa förmedlingstjänsten. Testet föll väl ut och beslut togs att förmedlingstjänsten skulle bli publik. Beställare var Socialstyrelsen.

1982 – Det första samtalet

I mars 1982 förmedlades det första samtalet på Televerket i Kalmar. Förmedlingstjänsten hette Förmedlingscentralen, FÖC.

1990 – Nytt namn och nummer

Till att börja med var anropsnumret 0010, men då NMT-trafiken (mobiler) ökade på 0010 omkring 1990/1991 så blev det för många felringningar. Beslut togs att ändra anropsnumret till 90 160. I samband med detta så ändrades också namnet på förmedlingstjänsten till Telia Texttelefon.

1999 – Fax och sms blir möjligt

I samband med att ett nytt avtal, nu med Post- och telestyrelsen, trädde i kraft 1999 och millenniumskiftet stod för dörren gjordes en stor utveckling av förmedlingstjänsten. Från att ”bara” förmedla samtal kunde man nu erbjuda sms-sändning och förmedling av fax, både med hjälp av telefonist och via en automatmeny.

2001 – Namnbyte

Respons AB tar över driften av förmedlingstjänsten från Telia och namnet ändras till Respons Texttelefon.

2003 – Namnbyte igen

Namnet ändras igen, nu till Texttelefoni.

2004 – Texttelefoni via internet

I mars 2004 utvecklas förmedlingstjänsten ännu mer när internetportalen införs och det går att ringa via internet. Nu kan man ringa vem som helst, var man än befinner sig i världen.

2018 – Mobilapp lanseras

I och med det stora användandet av smarta mobiler lanserar man nu även en mobilapp, för att ännu fler ska kunna använda förmedlingstjänsten på ett smidigt sätt.

PTS övriga kommunikationstjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).