Uppringningsfunktion

Vill man få kontakt med exempelvis en vårdmottagning är många gånger enda sättet att man blir uppringd av dem. Som registrerad användare av tjänstens webbapp och mobilapp, eller om man har analog texttelefon, SIP-baserad texttelefon eller en totalkonversationsenhet, kan du bli det via Texttelefoni.se.
I samtal med vårdmottagningen kan du få meddelande om att de kommer att ringa upp dig. Du lämnar då din SIP-adress eller telefonnummer till förmedlaren som efter ditt godkännande sparar detta tillsammans med information om vilket sjukhus, vårdmottagning eller person som ska ringa upp dig. Förmedlaren lämnar samtidigt nummer till Texttelefoni.se på vårdmottagningens talsvar eller telefonsvarare så att samtalet går via oss.
När vårdmottagningen sedan kontaktar Texttelefoni.se ringer förmedlare upp dig på sparad SIP-adress eller telefonnummer och samtalet förmedlas precis som vanligt. Efter genomfört samtal raderas de tidigare sparade uppgifterna.
Det går självklart precis lika bra att bli uppringd av privatperson eller annat företag på detta sätt. Tänk bara på att du måste vara inloggad om du använder dig av vår webbapp eller mobilapp för att kunna ta emot samtalet.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finner du här.

Kontakta gärna Texttelefoni.ses kundtjänst om ni har vidare funderingar kring detta.

PTS övriga kommunikationstjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).