Våra förmedlare

Vi har valt våra förmedlare noggrant och de är duktiga på att bemöta människor i allmänhet.

Det fanns ingen färdig utbildning för att bli förmedlare sedan tidigare utan våra förmedlare genomgår en speciellt framtagen utbildning i bland annat bemötande, olika typer av funktionsnedsättning och skrivteknik.

Grunden till utbildningen kommer från utbildningen som används till förmedlingstjänsten Teletal, som i sin tur togs fram tillsammans med erfarna yrkesverksamma inom tillgänglighet och funktionsnedsättningar. Utöver detta har utbildningen vidareutvecklats med hänsyn till all feedback som finns i den mångåriga användarutvärderingen som genomförs för Texttelefoni.se, som då fått vara vägledande för de behov och önskemål som användarna har framåt.

Alla som arbetar på Texttelefoni.se har strikt tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får berätta för någon vad vi har fått veta under våra förmedlingar. När en förmedlare har slutat arbeta på Texttelefoni.se har den fortfarande tystnadsplikt om allt det som han eller hon har hört eller läst under förmedlingarna. Det kallas också för sekretess. Lagen som styr sekretessen heter ”Offentlighets- och sekretesslagen”.

 

PTS övriga kommunikationstjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).