Du är här

Så här fungerar tjänsten

Vad är en texttelefon?

En texttelefon består av en skrivterminal med tangentbord och bildskärm eller teckenfönster som ansluts till ett teleuttag tillsammans med en telefon. Texttelefoner finns i flera modeller från olika tillverkare.

En dator med ett modem kan också fungera som en texttelefon. Då laddar man ner en speciell programvara i datorn eller så använder man en färdig webbklient.

Vill du ha mer information så vänd dig till din förskrivare. Du kan läsa mer om hur du hittar din förskrivare på Vårdguiden.

Den som ringer från en texttelefon till en annan texttelefon gör det utan hjälp av förmedlingstjänsten. Man använder texttelefonen på samma sätt som en hörande använder sin taltelefon. Den som vill använda förmedlingstjänsten utan att ha tillgång till en texttelefon kan göra det från en dator med Interntuppkoppling. Läs mer om detta under Ringa via Internetportalen.

Texttelefon via Landstinget

Inom varje landsting finns det enheter som ordinerar texttelefoner eller annan alternativ lösning till personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Dom kan demonstrera och prova ut rätt sorts telefonhjälpmedel till dig.

För att få texttelefon behöver du en remiss.  För mer information kring detta kontakta Hörcentralen eller motsvarande på din ort. 

Service och underhåll

Om du har problem med en texttelefon som du fått ordinerad kostnadsfritt ska du alltid ta kontakt med den som lämnat ut utrustningen åt dig.

Svenska