Välkommen till Texttelefoni.se!

SIP: texttelefon@texttelefoni.se
Texttelefon: 020-600 600
Telefon: 020-600 650


Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift.

Du kan ringa privatpersoner, företag, organisationer och till nödnummer 112.

Det fungerar såklart lika bra för dig som är talande och vill ringa till, eller ta emot samtal från någon som kommunicerar via text. Detta oavsett om du ringer privat, från ett företag eller en organisation.

Förmedlingstjänsten fungerar via mobiltelefon, surfplatta, dator, texttelefon och med en stationär telefon.

Alla samtal via Texttelefoni.se är helt kostnadsfria och tjänsten är tillgänglig dygnet runt, på alla årets dagar.

Samtalen förmedlas under sekretess och alla förmedlare har skrivit under avtal om sekretess, enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Texttelefoni.se upphandlas och kravställs av myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) som ansvarar för att viktiga tjänster inom post och elektronisk kommunikation även finns tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Vill du se informationsfilmen om Texttelefoni.se på teckenspråk finns den här.

Vill du läsa texten till informationsfilmen om Texttelefoni.se finner du den här.

Short information in English.

PTS övriga kommunikationstjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).