Välkommen till Texttelefoni.se!

SIP: texttelefon@texttelefoni.se
Texttelefon: 020-600 600
Telefon: 020-600 650

Om du är i kontakt med till exempel vården och ska bli uppringd går det
utmärkt via Texttelefoni.se, se mer här


Texttelefoni.se förmedlar samtal mellan text och tal. Tjänsten är till för de som vill kommunicera helt eller delvis genom text och för talande och hörande som vill ringa någon som kommunicerar genom text.

Personen som kommunicerar genom text använder tjänstens webbapp, mobilapp eller en texttelefon. Motparten använder en mobiltelefon eller vanlig telefon. En förmedlare läser upp det som skrivs och skriver ner det som sägs ordagrant, i realtid.

Förmedlingen sker beroende på användarens behov och fungerar även för hörselskadade som gärna pratar själva och för hörande som har talsvårigheter.

Alla samtal via Texttelefoni.se är helt kostnadsfria och tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar på året.

Samtalen förmedlas under sekretess och alla förmedlare har skrivit under avtal om sekretess, enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer om hur du kan använda tjänsten under fliken Använd tjänsten Texttelefoni.se.

Vill du se informationsfilmen om Texttelefoni.se på teckenspråk finns den här.

Vill du läsa texten till informationsfilmen om Texttelefoni.se finner du den här.

Short information in English

PTS inkluderande telefonitjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).