Frågor och svar

Frågor:

 1. Vad är nytt med förmedlingstjänsten sedan den 2 april 2018?
 2. Varför står det ”offline” när jag trycker på ikonerna i webbappen?
 3. Måste jag registrera ett användarkonto?
 4. Varför fungerar inte mina gamla länkar och kontaktvägar?
 5. Varför fungerar inte TIP och Google Talk längre?
 6. Vilka webbläsare fungerar förmedlingstjänsten i?
 7. Varför är det två olika samtalsfönster och inte ett?
 8. Vad krävs för att kunna använda förmedlingstjänsten på jobbet?
 9. Kan jag ändra typsnitt och textstorlek?
 10. Hur når jag en specifik användare av förmedlingstjänsten?
 11. Varför sparas inte texten när samtalet avslutas?
 12. Måste jag ha mikrofonen påslagen under samtalet?
 13. Hur fungerar webbappen?
 14. Hur hanteras mina personuppgifter?
 15. Vad är det sekretess på?
 16. Varför måste jag säga ”KOM” hela tiden?
 17. Kan ni söka upp telefonnummer till mig?
 18. Fungerar texttelefonen i en bostad med endast internetbaserad telefoni?
 19. Vad är ”SIP”?
 20. Vilka kontakter kan jag ringa till med förmedlingstjänstens appar?
 21. Borde jag använda appen via wifi-uppkoppling eller mobilt nätverk?
 22. Vem ska jag kontakta när min texttelefon inte fungerar?
 23. Går det att skapa en telefonbok för mina kontakter?
 24. Hur fungerar talsvarstjänster?
 25. Varför kan man inte skicka sms eller fax?
 26. Kan man lämna röstmeddelande?
 27. Hur vet man att det ringer i appen?
 28. Kan jag få ett samtal förmedlat på ett annat språk?
 29. Vilka har tagit över förmedlingstjänsten Texttelefoni.se nu?

 

Svar:


 1. Vad är nytt med förmedlingstjänsten sedan den 2 april 2018?

Svar:

I samband med att Texttelefoni.se bytte leverantör den 2 april 2018 har vissa förändringar verkställts. De viktigaste nyheterna är apparna för både iOS och Android, den nya hemsidan, den nya grafiska profilen och den nya inbyggda webbaserade appen som ersätter den gamla ”tippen”. Apparna och webbapplikationen är väldigt lika de SIP-baserade texttelefonerna som idag förskrivs av landstingens hjälpmedelscentraler och de har i princip alla funktioner som man kan förvänta sig av en modern texttelefon.

Nytt är också att man kan registrera sig och skapa ett användarkonto som fungerar både i apparna och i webbapplikationen, vilket innebär att man även kan bli uppringd på den varianten man väljer att använda, om man bara loggar in. Det ska också nämnas att apparna kommer bli VCAG-certifierade och harmoniserade med de appar som idag finns inom bildtelefonin. Så vi har gjort allt för att de ska vara lättillgängliga och enkla att använda överallt.

 


2. Varför står det ”offline” när jag trycker på ikonerna i webbappen?

Svar:

För att använda webbappen så behöver du godkänna popuprutan där du tillåter användningen av datorns mikrofon, om du vill föra ett samtal med ljud. Godkänner du inte den kommer förmedlingen enbart ske via text. Har du inte godkänt den är funktionen utgående samtal inte aktiv och ikonerna visas som ”offline”. Lättaste sättet att få upp frågan igen är att hålla inne knappen ”CTRL” och sedan trycka på ”F5”. Då rensar man cachen på webbsidan och rutan ska komma upp igen.

 


3. Måste jag registrera ett användarkonto?

Svar:

Alla har möjlighet att ringa anonymt via webbappen utan att registrera sig. Men för att kunna använda apparna till mobiler och surfplattor samt om du vill kunna bli uppringd i dem eller i webbappen så måste du ha ett användarkonto. För att vara tillgänglig för uppringningsfunktionen behöver du även vara inloggad i appen. Fördelen med att registrera sig är också att man kan skaffa personliga inställningar för till exempel fonter och kontrast. Du kan skapa ett konto på: https://kund.texttelefoni.se/webtc/#/registration

 


4. Varför fungerar inte mina gamla länkar och kontaktvägar?

Svar:

De gamla länkarna och kontaktvägarna är inte aktuella längre. Vi uppmanar därför alla att enbart använda förmedlingstjänsten via de nya kontaktvägarna och läsa igenom informationen samt broschyrerna som finns på www.texttelefoni.se.

 


5. Varför fungerar inte TIP och Google Talk längre?

Svar:

TIP och Google Talk har ersatts med nya applikationer för datorer, smarta mobiler och surfplattor i samband med att förmedlingstjänsten bytte leverantör den 2 april 2018. Dessa kan man behöva ladda ned och se över inställningarna på för att kunna använda för första gången. Läs mer om nyheterna i respektive broschyr under fliken ”Informationsbroschyr” här på hemsidan.

 


6. Vilka webbläsare fungerar förmedlingstjänsten i?

Svar:

Den nya klienten kan köras på de flesta webbläsarna, mer specifikt är kravet de fyra vanligaste i Sverige. Safari, Chrome, Firefox, Edge och Opera stöder WebRTC (WebRTC är ett applikationsprogrammeringsgränssnitt för webbprogrammering) utan tillägg i webbläsaren. Internet Explorer kräver installation av plugins.

 


7. Varför är det två olika samtalsfönster och inte ett?

Svar:

Grundinställningen i webbappen är nu ändrad till ett textfönster för samtalet. När det kommer till appen har vi skickat en förfrågan om förändring till utvecklaren, så framöver ska man själv kunna välja om man vill ha ett eller två textfönster via inställningarna.

 


8. Vad krävs för att kunna använda förmedlingstjänsten på jobbet?

Svar:

Vill du kunna använda Texttelefoni.ses webbapp via en dator på ditt jobb till exempel så krävs det att företaget tillåter följande domäner:

kund.texttelefoni.se

texttelefoni-webrtc.nwise.se

 

Följande portar måste också öppnas upp för att det ska fungera, för både TCP och UDP, inkommande och utgående:

Webbapplikation

Port Källa Typ Riktning Anledning
443 service.texttelefoni.se TCP Utgående Webbtrafik
1024- 65535 texttelefoni-webrtc.nwise.se / texttelefoni-webrtc2.nwise.se UDP Utgående Video- och ljudtrafik
40000- 40999 texttelefoni-webrtc.nwise.se / texttelefoni-webrtc2.nwise.se UDP Ingående Video- och ljudtrafik
19302 stun.l.google.com UDP Utgående STUN-förfrågan

Android

Port Källa Typ Riktning Anledning
80 service.texttelefoni.se TCP Utgående Hämta ikoner etc.
443 service.texttelefoni.se TCP Utgående Logga in
5060 service.texttelefoni.se TCP/UDP Utgående SIP-trafik till server
8000- 8099 All IP ELLER bara mediaproxy IP vid användning UDP Både och RTP och RTCP

iOS

Port Källa Typ Riktning Anledning
80 service.texttelefoni.se TCP Utgående Hämta ikoner etc.
443 service.texttelefoni.se TCP Utgående Logga in
5060 service.texttelefoni.se TCP Utgående SIP-trafik till server
8000- 8200 All IP ELLER bara mediaproxy IP vid användning UDP Både och RTP och RTCP

PC

Port Källa Typ Riktning Anledning
80 service.texttelefoni.se TCP Utgående Hämta ikoner etc.
443 service.texttelefoni.se TCP Utgående Logga in
5060 service.texttelefoni.se TCP/UDP Utgående SIP-trafik till server
25000- 26000 All IP ELLER bara mediaproxy IP vid användning UDP Både och RTP och RTCP

 

Be gärna någon administratör eller IT-avdelningen att hjälpa dig. Behöver ni mer information, kontakta förmedlingstjänstens kundtjänst.

 


9. Kan jag ändra typsnitt och textstorlek?

Svar:

Det går att ändra typsnitt och textstorlek i både webbappen och mobilappen under inställningar i huvudmenyn. Du behöver inte logga in för att ändra det i webbappen, men om du vill spara inställningarna måste du ha ett användarkonto och logga in på det.

 


10. Hur når jag en specifik användare av förmedlingstjänsten?

Svar:

Vill man nå någon specifikt så uppger man SIP-adressen till den personen när man ringer förmedlingstjänsten, alternativt telefonnumret om de har en analog texttelefon. Vill du ha ytterligare vägledning så vänd dig gärna till vår kundtjänst.

 


11. Varför sparas inte texten när samtalet avslutas?

Svar:

Att det tyvärr inte är möjligt att spara texten idag är dels på grund av säkerhetsskäl (ifall man sitter på en offentlig dator kan det få stora konsekvenser till exempel). I nuläget kan du kopiera texten innan ni avslutar samtalet, så kan du själv välja om du vill spara den.

 


12. Måste jag ha mikrofonen påslagen på under samtalet?

Svar:

Det går att använda förmedlingstjänsten även om man väljer att stänga av mikrofonen i webbappen. Det blir då ett rent textsamtal istället.

 


13. Hur fungerar webbappen?

Svar:

Webbappen kan användas från din webbläsare och för att få funktionalitet, det vill säga både ljud och text, så måste din webbläsare stödja WebRTC. https://webrtc.org/

Du kan själv välja om du vill logga in eller använda förmedlingstjänsten utan att vara inloggad. Notera att du måste vara inloggad för att kunna bli uppringd från förmedlingstjänsten.

Mer djupgående hanterar den nya webbklienten både ljud och text, till skillnad mot tidigare då den saknat den möjligheten, medan det har varit möjligt för inringande både via analoga- och SIP-baserade texttelefoner. Ljudet har förverkligats genom att använda just teknologin WebRTC. Samtliga webbläsare låser ned mikrofonen så att det alltid krävs ett godkännande från användaren innan ljudet fungerar. Detta av integritetsskäl, man ska helt enkelt vara medveten om att ljud används i samtalet. Observera att det går att använda förmedlingstjänsten även om man inte godkänner tillgång till mikrofonen, men det blir då ett rent textsamtal.

 


14. Hur hanteras mina personuppgifter?

Svar:

För att Samres AB ska kunna erbjuda Texttelefoni.se via förmedlingstjänstens egna webbsida eller egna mobilapp krävs ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Om du godkänner att Samres AB behandlar dina personuppgifter så lämnar du samtycke i samband med registreringen av ditt användarkonto. Du har rätt till att när som helst återkalla ditt samtycke och få ditt konto raderat. Användarkonton som inte använts under en period av 24 månader raderas automatiskt årligen.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade eller ändra/lägga till/ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta tjänstens kundtjänst. Mer om hur dina personuppgifter hanteras finner du här. Vi sparar aldrig några personuppgifter från förmedlingarna.

 


15. Vad är det sekretess på?

Svar:

Alla förmedlare på Texttelefoni.se har skrivit under en sekretessförbindelse och har tystnadsplikt enligt lagen om elektronisk kommunikation. Alla samtal på Texttelefoni.se förmedlas således under total sekretess. Det innebär att vi inte får berätta för någon vad vi har fått veta. När en förmedlare har slutat arbeta på Texttelefoni.se har förmedlaren fortfarande tystnadsplikt som gäller för allt den läst eller hört under förmedlingarna.

 


16. Varför måste jag säga ”KOM” hela tiden?

Svar:

Som förmedlare sitter man mellan två personer och ska förmedla vad båda säger ordagrant. Det är inte möjligt om alla pratar i munnen på varandra. Av den enkla anledningen att man måste tala varsin gång så använder man ett speciellt ord för att berätta att man vill ha ett svar och att man har pratat färdigt. Vi har valt att använda samma system som i övrig enkelvägskommunikation, att använda ordet ”KOM” eller ” * ” för att lämna över och orden ”KLART SLUT” eller ”KLSL” för att avsluta.

 


17. Kan ni söka upp telefonnummer till mig?

Svar:

När du vill använda Texttelefoni.se så måste du ange vilket telefonnummer du vill ringa och i förmedlingstjänsten ingår inte nummersökning.

 


18. Fungerar texttelefonen i en bostad med endast internetbaserad telefoni?

Svar:

Alla leverantörer av IP-nät har inte säkrat upp att Texttelefoni.se fungerar för stora och viktiga tjänster som larmsamtal och olika typer av trygghetslarm. Det finns tyvärr ännu ingen generell teknisk standard framtagen, som alla leverantörer kan rätta sig efter.

 


19. Vad är ”SIP”?

Svar:

”SIP” står för Session Initiation Protocol och är ett så kallat protokoll som styr överföring av ljud och text över internet.. SIP står för Session Initiated Protocol och är ett så kallat protokoll som styr överföring av ljud och text. Protokollet är utvecklat av IETF som är internets tekniska ledningsgrupp. Sip telefoni innebär kort och gott att man ringer via sitt internetabonnemang.

 


20. Vilka kontakter kan jag ringa till med förmedlingstjänstens appar?

Svar:

Med förmedlingstjänstens appar kan du ringa till följande tre kontakter:

Texttelefoni.se: Används för att komma i kontakt med förmedlingstjänsten.

112: Enbart för nödsamtal till 112. Tolkarna kommer inte fram till något annat än 112 här och samtalet får högsta prioritet för att komma fram så snabbt som möjligt.

Kundtjänst: För frågor, synpunkter och önskemål angående Texttelefoni.se.

Du kan använda både text och ljud i samtalen från apparna.

 


21. Borde jag använda appen via wifi-uppkoppling eller mobilt nätverk?

Svar:

Appen ska helst användas med mobilt nätverk. Om man kör den via wifi-uppkoppling kan det vara så att routern eller brandväggen blockerar viss trafik.

 


22. Vem ska jag kontakta när min texttelefon inte fungerar?

Svar:

Börja med att kontakta supporten hos företaget som gett ut din texttelefon. Du kan även kontakta din förskrivare.

 


23. Går det att skapa en telefonbok för mina kontakter?

Svar:

Rent tekniskt går det att skapa en telefonbok om man har registrerat ett användarkonto, men eftersom vi inte får spara andras personuppgifter hur som helst på grund av GDPR (General Data Protection Regulation) nu så är det här en fråga som vi kommer diskutera med PTS (Post- och Telestyrelsen) innan det tas ett eventuellt beslut om att lansera funktionen framöver.

 


24. Hur fungerar talsvarstjänster?

Svar:

Vissa tjänster har en talsvarsfunktion som bygger på att förmedlaren får göra ett antal val för att hamna på rätt avdelning. Talsvarsfunktionen kan oftast styras med antingen röst eller tonval (DTMF). Använder du en version av texttelefoni som stödjer DTMF så kan du själv trycka på tonvalen och styra talsvarstjänsten så du hamnar rätt.

 


25. Varför kan man inte skicka sms eller fax?

Svar:

Funktionerna sms och fax blev borttagna som funktion på förmedlingstjänsten eftersom de inte användes i den mån att det var ekonomiskt försvarbart att fortsätta erbjuda dem.

 


26. Kan man lämna röstmeddelande?

Svar:

Det går bra att lämna röstmeddelande och vi hjälper gärna till.

 


27. Hur vet man att det ringer i appen?

Svar:

Du märker att det ringer i appen genom att blixten och vibrationer sätts igång, om du är inloggad och således kan ta emot samtal. Du kan ändra inställningarna om du vill.

 


28. Kan jag få ett samtal förmedlat på ett annat språk?

Svar:

Samtal kan förmedlas på svenska och engelska.

 


29. Vilka har tagit över förmedlingstjänsten Texttelefoni.se nu?

Svar:

Den nya leverantören heter Samres AB, som använder företaget nWise som underleverantör som teknikleverantör. Samres AB grundades 1993 i Lund och har idag cirka 400 anställda. Företaget har stor erfarenhet av att driva olika offentliga uppdrag inom främst anropsstyrd trafik men även ”kund- och trafiknära tjänster”.

 


 

PTS övriga kommunikationstjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).