Om Texttelefoni.se

Texttelefoni.se

 

Öppettider: Dygnet runt. Alla dagar på året.

 

Från taltelefon: 020-600 650

Från taltelefon internationellt: +46 776-600 650

Från analog texttelefon: 020-600 600

Från analog texttelefon internationellt: +46 776-600 600

SIP-adress för samtal via SIP-baserade texttelefoner, SIP-baserade totalkonversationsenheter, webbapplikationen och mobilapplikationen: texttelefon@texttelefoni.se

PTS övriga kommunikationstjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).